Persoonlijk meesterschap

Geluk, vitaliteit en innerlijke rust komen meestal niet vanzelf. We moeten er bewust aan werken. Onze biologie en de maatschappij waarin we leven zorgen namelijk niet automatisch voor onze gezondheid en welzijn. Het is dus belangrijk om onszelf te overstijgen, als product van biologische en maatschappelijke invloeden.

Ons lichaam is gemaakt om gezond en sterk te zijn. Maar het is ook gemaakt om ouder te worden en makkelijker ziektes te krijgen. Onze natuur is gericht op overleving van de soort, niet op ons individueel welzijn. Pijn is bijvoorbeeld nodig, omdat we anders onszelf voortdurend onbewust zouden verwonden. Onze geest heeft ook de neiging om negatieve gebeurtenissen uit het verleden te blijven herhalen en zich zorgen te maken over dingen die nooit zullen gebeuren. Dit is een automatisch proces waar we weinig controle over hebben.

Maatschappelijk gezien is hetzelfde aan de hand. De maatschappij is als een organisme dat zichzelf in stand wil houden en waar het welzijn van het individu vaak ondergeschikt aan is. Onderwijs legt bijvoorbeeld meer nadruk op plichtsbesef en productiviteit dan op hoe jonge mensen bewust, gelukkig en creatief in het leven kunnen staan. Het gaat om kennis en kunde, niet om levenskunst of wijsheid. Gezondheidszorg richt zich vooral op het bestrijden van ziektes en symptomen, niet op het bevorderen van onze gezondheid.

Als we iets gezonds doen, wordt dat 'preventie' genoemd. Maar waarom moeten we ons alleen op ziektepreventie richten? Waarom niet op het bevorderen van onze gezondheid? Merk op hoe lang het duurde voordat bekend werd hoe schadelijk roken is, en hoe weinig er wordt gekeken naar het wel-gezond-zijn van ons voedsel. Er bestaat nauwelijks taal in onze cultuur om te praten over optimaal welzijn, bovennormaal gelukkig en vitaal zijn.

Reactie plaatsen